Trảng Bàng: Thu ngân sách 9 tháng đạt 85% dự toán

Cập nhật ngày: 05/10/2015 - 06:00

9 tháng qua, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 2.606 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng ước đạt 11.729 tỷ đồng, thương mại – dịch vụ ước đạt 3.195 tỷ đồng. Thu chi ngân sách đạt 85% so dự toán và tăng 25% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng, huyện đã thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn được 9 dự án, với tổng vốn đầu tư 209 triệu USD và 362 tỷ đồng. Đối với khu vực ngoài KCN, 9 tháng huyện phát triển 94 doanh nghiệp- tăng 4,44% so cùng kỳ; luỹ kế đến nay trên địa bàn huyện có 658 doanh nghiệp đang hoạt động.

Dây chuyền sản xuất thuỷ sản đông lạnh của Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm miền Đông (xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng). Ảnh minh hoạ

Công tác văn hoá tuyên truyền, thể dục thể thao được đẩy mạnh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư có bước chuyển biến về chất lượng; các chính sách xã hội luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định không có điểm nóng…

Hiểu Sinh