BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển

Cập nhật ngày: 30/09/2009 - 06:54

Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Trảng Bàng trong 9 tháng đầu năm 2009 vẫn tiếp tục phát triển ổn định.

Theo báo cáo của UBND huyện, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được hơn 2.336,76 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó giá trị sản xuất ở Khu công nghiệp Trảng Bàng ước được hơn 1.559 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp của huyện Trảng Bàng ổn định và phát triển.

Hoạt động của Khu công nghiệp, trong 9 tháng qua đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,9 triệu USD. Luỹ kế đến nay có 151 dự án đầu tư được cấp phép. Trong đó có 121 dự án đầu tư của người nước ngoài và 30 dự án trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 400,98 triệu USD và 1.494,13 tỷ đồng.

Hiện có 115 dự án đã đi vào hoạt động, 22 dự án đang triển khai xây dựng, giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động trong và ngoài huyện.

D.H