BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Đẩy nhanh tiến độ XDCB

Cập nhật ngày: 09/08/2011 - 10:56

Theo báo cáo của UBND huyện Trảng Bàng, công tác triển khai thực hiện xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm 2011 tương đối đạt kế hoạch. Ước giá trị khối lượng thực hiện 25,753 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm (KH); ước giá trị cấp phát được 24,373 tỷ đồng, đạt 51% KH.

Ngay từ đầu năm 2011, huyện Trảng Bàng đã tiến hành phân khai các nguồn vốn XDCB tập trung, vốn theo Chương trình 135 và theo Quyết định 160, vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây các công trình đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác giám sát đánh giá đầu tư được quan tâm hơn và có tăng cường kiểm tra chất lượng công trình. Công tác kết hợp giữa các chủ đầu tư và các phòng, ban, ngành huyện trong việc thẩm định, xử lý những vướng mắc có nhiều tiến bộ. Tổng kế hoạch vốn năm 2011 trên địa bàn huyện là 47,634 tỷ đồng. Trong đó vốn của tỉnh giao cho huyện làm chủ đầu tư 10 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện 16,355 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 21,279 tỷ đồng. Đối với vốn ngân sách tỉnh giao cho huyện làm chủ đầu tư, ước giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 490 triệu đồng, đạt 5% KH, ước giá trị cấp phát 6,990 tỷ đồng, đạt 70% KH. Tiến độ thực hiện 3 dự án tỉnh giao cho huyện làm chủ đầu tư: Đường An Phú Khương-Suối Sâu đoạn 1 (dự án chuyển tiếp) đang tập hợp hồ sơ quyết toán. Đường An Phú Khương-Suối Sâu đoạn 2, 3 (dự án chuyển tiếp) nhà thầu thi công mới đã khởi công. Đối với vốn hỗ trợ có mục tiêu, ước giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm được 16,355 tỷ đồng, đạt 100% KH; ước giá trị cấp phát 9,232 tỷ đồng đạt 56% KH; gồm có 42 danh mục công trình, trong đó có 39 dự án chuyển tiếp và 3 dự án mới. Tuy nhiên do thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, 3 dự án mới này tạm ngưng thi công.

Nhiều công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư không đôn đốc đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán (trong ảnh là Trường mẫu giáo Rạng Đông)

Đối với vốn từ ngân sách huyện, ước giá trị khối lượng thực hiện trong 6 tháng qua là 8,945 tỷ đồng, đạt 42% KH và giá trị cấp phát 8,151 tỷ đồng, đạt 39% KH, với tổng cộng 29 dự án. Trong đó có 15 dự án mới, 2 dự án chuyển tiếp và 12 dự án trả nợ. Trong số 15 dự án mới đã có 5 dự án phải tạm ngưng thi công theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

Tuy nhiên, công tác XDCB của huyện Trảng Bàng trong 6 tháng qua vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau: Trình độ quản lý dự án của các chủ đầu tư, nhất là các xã còn hạn chế và thiếu nhân sự có kinh nghiệm trong việc điều hành dự án. Các chủ đầu tư thiếu xử lý kiên quyết đối với các đơn vị tư vấn, thi công không hoàn thành công việc đúng chất lượng và đúng thời gian cam kết trong hợp đồng; chưa nghiêm khắc thực hiện chế tài theo quy định. Khâu lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành chậm, nhiều công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư không đôn đốc đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán, cụ thể là các công trình: Kho lưu trữ UBND huyện; hội trường xã Phước Chỉ; đường chạy sân vận động huyện; Trường tiểu học An Hội; Trường mẫu giáo Rạng Đông; Trường tiểu học Bời Lời 2… từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Ngoài ra các chủ đầu tư cũng thường thiếu kiểm tra, kiểm soát các đơn vị tư vấn ở khâu lập dự toán công trình, dẫn đến một số trường hợp đơn vị tư vấn lập biện pháp thi công chưa đúng thực tế hiện trường (như công trình nạo vét kênh chợ cũ Trảng Bàng), hoặc đơn vị tư vấn áp mã hiệu định mức không phù hợp với quy trình thi công thực tế địa hình của địa phương như công tác đắp nền móng, đào đắp móng công trình sân nền Trường mẫu giáo Rạng Đông và một số công trình trường học khác. Từ những thiếu sót đó của chủ đầu tư khiến phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần gây mất thời gian và tốn kém.

D.H