Trảng Bàng: Gần 60% HTX hoạt động chưa hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/06/2015 - 10:19

Hợp tác xã (HTX) được coi là tổ chức chính tham mưu và thực hiện sản xuất ở nông thôn. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, ở Trảng Bàng vẫn còn hơn 59% HTX hoạt động không hiệu quả, chậm đổi mới nên chưa có tác động rõ rệt đến thực tiễn sản xuất.

Cán bộ nông nghiệp và nông dân xã Phước Lưu (Trảng Bàng) tham quan mô hình liên kết 4 nhà. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện, tính đến cuối năm 2014 Trảng Bàng có 15 HTX (trong đó có 2 HTX nông nghiệp, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 9 HTX dịch vụ thuỷ lợi, 1 HTX nuôi trồng thuỷ sản và 2 HTX chăn nuôi thành lập mới theo Luật HTX 2012), với 252,6 triệu đồng vốn điều lệ.

Về tình hình hoạt động và chất lượng của các HTX, trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2014 có tổng doanh thu là 13,2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 669 lao động.

Trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã tạo việc làm cho 33 lao động, đến cuối năm, doanh thu đạt 5,9 tỷ đồng.

Riêng số lượng các HTX dịch vụ thủy lợi hiện nay khá nhiều (9 HTX), nhưng diện tích quản lý tưới tiêu lại ít, với tổng diện tích hưởng lợi của 9 HTX là 2527,7 ha, chỉ đạt 63,9%.

HTX dịch vụ thuỷ lợi được trích 8% trên doanh thu thủy lợi phí theo quy định của UBND tỉnh. Theo đó, thu nhập cao nhất của xã viên chỉ đạt 1.106.000 đ/người/tháng, thấp nhất là 136.000 đ/người/tháng nên chưa khích lệ tinh thần hoạt động của các thành viên HTX.

Kết quả đánh giá trong tổng số 15 HTX ở huyện, có 6 HTX đạt khá, giỏi, chiếm 40%; 8 HTX hoạt động trung bình, chiếm tỷ lệ 53,33%; 1 HTX hoạt động yếu kém, chiếm tỷ lệ 6,66%.

Hầu hết các HTX trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ và số lượng còn hạn chế, mức đóng góp của các tổ hợp tác, HTX tăng nhưng không đáng kể, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Ngoài ra, hoạt động của các HTX hầu hết còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, do năng lực một số cán bộ Ban quản trị hạn chế. Ít vốn, cơ sở vật chất thiếu, vốn điều lệ đóng góp không đủ, không huy động được vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, vốn vay không đến được với HTX do điều kiện vay đòi hỏi cao… do đó đa số các mô hình HTX hoạt động chưa có hiệu quả rõ rệt; đối với kinh tế tập thể chưa thật sự hấp dẫn so với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

HTX thành lập phải xuất phát từ thực tiễn khách quan mới tồn tại và phát triển được. Do đó, với những khó khăn trước mắt, thì giải pháp mà các HTX ở Trảng Bàng cần làm hiện nay là tìm ra cơ chế vận hành phù hợp với mỗi lĩnh vực sản xuất.

Hiểu Sinh