BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Gần 8.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi

Cập nhật ngày: 21/01/2015 - 10:22

 

Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới do Hội phát động trở thành phong trào thi đua sôi nổi; nhiều mô hình mới được nhân rộng. Ngay từ đầu năm, Hội nông dân các xã, thị trấn vận động được 14.173 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đạt 104,6% chỉ tiêu. Qua bình xét cuối năm có 7.948 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong đó cấp Trung ương 7 hộ, cấp tỉnh 246 hộ, còn lại cấp huyện và xã.

Các xã có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cao là Đôn Thuận, Lộc Hưng, Phước Chỉ, Bình Thạnh, An Hòa, An Tịnh, Hưng Thuận. Trong năm 2014, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia làm cứng hóa 11 con đường giao thông nông thôn, với chiều dài 8.416 mét, tổng trị giá 1,523 tỷ đồng.

Trong đó nhân dân đóng góp 947 triệu đồng, số còn lại do ngân sách Nhà nước chi. Phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", hơn 320 hộ hội viên có điều kiện đã hỗ trợ 128 hộ nghèo về vốn, con giống, phụ giúp ngày công lao động...

Công tác phát triển hội viên mới luôn được quan tâm. Trong năm, huyện phát triển được 241 hội viên, đạt 125,71% so với chỉ tiêu. Từ đó nâng tổng số hội viên trong toàn huyện hiện nay lên 13.125 người, tham gia sinh hoạt tại 11 cơ sở hội.

Nhân hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Trảng Bàng đã công bố quyết định khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong công tác Hội.

N.H