BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Huy động nhiều nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông

Cập nhật ngày: 18/04/2011 - 07:43

Huyện kiến nghị tỉnh đầu tư láng nhựa đường rạch Bờ Đắp, nối từ hương lộ 8 đến sông Vàm Cỏ Đông (thuộc địa bàn xã Phước Chỉ)

Hệ thống đường bộ trên địa bàn huyện Trảng Bàng hiện nay có tổng chiều dài 602,3 km. Trong đó gồm 1 đoạn quốc lộ 22 dài 13,5 km (bê tông nhựa); 5 tuyến đường tỉnh dài 75,75 km, nhựa hoá 97%; 42 tuyến đường huyện dài 131,8 km, nhựa hoá 61,3%; hệ thống giao thông nông thôn dài 381,47 km, trong đó một số đã láng nhựa và bê tông xi măng, 34,3% đường cấp phối sỏi đỏ, còn lại là đường đất tự nhiên. Kết quả đầu tư hạ tầng giao thông đã góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông đó mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, chưa đảm bảo cho việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đó, cần phải được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa để nâng cấp các tuyến đường, kiên cố hoá các tuyến kênh mương nội đồng, kiên cố hoá trường lớp và xây dựng mới các Trạm y tế xã còn lại để đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế – xã hội. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, UBND huyện xây dựng Chương trình hành động: “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011 – 2015”, với mục tiêu chung: Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; đầu tư có trọng điểm, có trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cũng như tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh những dự án do Trung ương và tỉnh làm chủ đầu tư, UBND huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu qua kênh Đông tại đường Lộc Phước – sông Lô; nâng cấp nhựa đường Lái Mai từ Bình Thạnh đến sông Vàm Cỏ Đông; mở rộng hương lộ 8 (xã Phước Chỉ) từ 3,5 m lên 6 m, đồng thời láng nhựa đường rạch Bờ Đắp từ hương lộ 8 đến sông Vàm Cỏ Đông.

Đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn huyện Trảng Bàng đang được thi công

Hiện tại và sắp tới, các dự án đường bộ do huyện đầu tư, gồm vốn cân đối ngân sách huyện và vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu gồm có: Đường An Phú (An Hoà – thị trấn Trảng Bàng): dài 3,7 km năm 2011 thi công láng nhựa; đường Lộc Châu (Đường xã) dài 1,6 km đang thi công sỏi đỏ; đường Bàu chèo nối dài (đường xã) dài 1,7 km đang thi công sỏi đỏ; đường Trảng Cỏ (đường xã) dài 1,5 km đang thi công sỏi đỏ; đường Gia Huỳnh, Gia lộc (đường xã) dài 1,18 km đang thi công sỏi đỏ; đường Bàu Lớn, Gia Lộc dài 1,33 km  đang thi công sỏi đỏ; đường đi ấp Phước Giang dài 1,1 km  nâng cấp sỏi đỏ; đường Phước Thành - Phước Lợi dài 2,58 km nâng cấp sỏi đỏ; hương lộ 10 dài 3,1 Km; đường Bàu Mây – Bàu Tràm dài 3,6 km đề nghị TP.HCM hỗ trợ, láng nhựa theo chương trình hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh; đường Bùi Thanh Vân dài 1,6 km, nâng cấp láng nhựa; đường liên xã Thị trấn – Gia Lộc, dài 1,3 km, nâng cấp láng nhựa; đường Phước Hậu – hương lộ 2 (nhánh) dài 4,5 km, nâng cấp láng nhựa; đường Bình Quới – Cà Nhen dài 3,4 km thi công sỏi đỏ; đường liên xã Lộc Hưng – Gia Lộc, dài 3 km vốn huyện, láng nhựa; đường Phước Hậu – hương lộ 2 (nhánh) tiếp tục thực hiện; đường Bún Thành (Đôn Thuận) dài 3,5 km nâng cấp láng nhựa; đường Cầy Vàng – xóm bưng (Hưng Thuận) dài 3,6 km nâng cấp láng nhựa. Các dự án do xã đầu tư: Đối với các tuyến đường do các xã quản lý, mỗi năm bình quân mỗi xã phải nâng cấp, sửa chữa, làm mới ít nhất 4 km đường cấp phối sỏi đỏ.

D.H