BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Năm 2013, thu thuế vượt dự toán

Cập nhật ngày: 27/01/2014 - 06:13

Tình hình sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm, sức mua của thị trường còn thấp, giá tiêu thụ sản phẩm giảm so với năm trước, hàng hóa hóa tiêu thụ chậm, sản phẩm làm ra tồn kho nhiều, v.v… đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu thuế ở địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Chi cục thuế Trảng Bàng.

Ngoài ra, việc thực thi các Luật thuế mới và chính sách miễn, giảm, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng đã làm giảm thu ngân sách. Tuy nhiên, với sự quan tâm chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, ngành Thuế Trảng Bàng đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, với tổng số thuế thu được hơn 113 tỷ đồng, đạt gần 126% dự toán pháp lệnh và dự kiến, so với dự toán phấn đấu ngành đạt gần 121%, so cùng kỳ năm 2012 đạt trên 131%.

Theo đó, đã có 6/9 khoản thu đạt/vượt dự toán từ 120% đến trên 310%, gồm: thu từ tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, thu khác tại xã; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Còn lại 3 khoản thu đạt từ 95% đến trên 99% gồm: lệ phí trước bạ, thu phí - lệ phí và thuế công- thương nghiệp. Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành, cũng như việc tuân thủ chính sách pháp luật về thuế của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn,...

Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong công tác thuế. Trong đó tập trung đổi mới chỉ đạo điều hành và phương pháp đôn đốc thu, thu nợ, cưỡng chế nợ thuế và công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế.

Tấn Trung