BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản Phước Giang

Cập nhật ngày: 15/08/2009 - 09:49

Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản Phước Giang, xã Phước Lưu (Trảng Bàng) được tiến hành vào sáng 14.8. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Triều - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Tứ Hải - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh, cùng các ngành chức năng tỉnh, huyện, xã và nông dân ấp Phước Giang.

Ban Chủ nhiệm và Ban kiểm soát HTX Dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản Phước Giang.

Theo báo cáo phương án sản xuất kinh doanh, HTX có 23 xã viên, vốn điều lệ 6,9 triệu đồng. Diện tích đất sản xuất khoảng 18 ha, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản khoảng 3,6 ha. Ngành nghề của HTX sản xuất kinh doanh cung cấp giống thuỷ sản, thức ăn thuỷ sản; Làm dịch vụ cung ứng giống thuỷ sản, tiêu thụ sản phẩm và làm các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh HTX. Dự kiến thu nhập bình quân của xã viên hơn 17 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, các xã viên đã bầu Ban Chủ nghiệm gồm có 3 người, ông Nguyễn Thành Nhân được bầu làm Chủ nhiệm HTX.

D.H