Trảng Bàng: Thu hoạch hơn 10.000kg sữa tươi mỗi ngày

Cập nhật ngày: 20/04/2014 - 03:53

Một điểm thu mua sữa bò tươi ở Trảng Bàng

Ông Trương Tấn Đạt, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, tình hình chăn nuôi bò sữa ở Trảng Bàng trong những năm qua có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều giống bò có năng suất, chất lượng cao được nông dân mua từ các địa phương khác về chăn nuôi.

Đến cuối tháng 3.2014, toàn huyện có 180 hộ dân và một công ty chăn nuôi bò sữa. So với năm 2005, số bò sữa ở đây tăng được 2.001 con (năm 2005 có 726 con).

Số người chăn nuôi bò sữa của huyện chỉ tập trung ở các xã cánh Đông. Trong đó xã có số người chăn nuôi và số bò cao nhất huyện là An Tịnh, với 79 hộ nuôi 1.201 con bò; xã Gia Lộc có 54 hộ chăn nuôi với số lượng 740 con. Xã có số người nuôi ít nhất là Gia Bình với 5 hộ và số lượng là 63 con. Riêng 3 xã cánh Tây của huyện (bao gồm Bình Thạnh, Phước Chỉ, Phước Lưu) thì chưa có ai chọn nuôi bò sữa.

Hiện trên địa bàn huyện Trảng Bàng có 4 điểm thu mua sữa, nên việc tiêu thụ sữa bò tươi của người chăn nuôi rất thuận lợi. Giá sữa bò tươi tại các điểm thu mua hiện nay trung bình 14.700 đồng/kg. Một con bò đang cho sữa với mức bình quân 15 kg/ngày, sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi thu được trên 100.000 đồng/con/ngày.

Giá bò sữa giống hiện nay khá cao. Một con bò cái tơ khoảng 15 tháng tuổi giá từ 30 triệu đến 35 triệu đồng. Một con bò lấy sữa được trên 15 kg/ngày, giá từ 35 triệu đến 45 triệu đồng và một con bò lấy sữa được trên 20 kg/ngày, giá từ 45 triệu đến 60 triệu đồng.

D.H