BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tín dụng cho học sinh - sinh viên vay gần 21 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 28/06/2009 - 05:44

Người nghèo đang vay tiền ở Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trảng Bàng

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NH. CSXH) huyện Trảng Bàng cho biết, tính đến ngày 10.6.2009, đơn vị đã giải quyết cho 8.838 hộ dân trong huyện vay, với tổng số vốn 66,390 tỷ đồng. Gồm các chương trình tín dụng: Tín dụng hộ nghèo; Tín dụng học sinh- sinh viên; Tín dụng giải quyết việc làm; Nước sạch vệ sinh môi trường; và các chương trình tín dụng cho vay khác.

Riêng chương trình tín dụng cho học sinh - sinh viên, trong năm học 2008-2009, Phòng Giao dịch NH. CSXH huyện đã giải quyết cho 1.937 hộ gia đình nghèo vay cho 2.391 con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, với tổng số tiền 20,990 tỷ đồng; So với năm học 2007-2008 tăng hơn 2,5 lần (năm học 2007-2008 tổng số tiền cho học sinh, sinh viên vay là 8,322 tỷ đồng). Dự kiến năm học mới 2009-2010 số tiền cho học sinh, sinh viên vay của Phòng Giao dịch NH. CSXH huyện Trảng Bàng lên đến hơn 22 tỷ đồng.

D.H