BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Tổ chức đối thoại doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 29/12/2013 - 06:00

(BTNO)- Mới đây, Chi cục thuế huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ III năm 2013, với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục thuế Tây Ninh) triển khai một số văn bản mới của Bộ Tài chính, như: Thông tư 156 ngày 6.11.2013 thay thế Thông tư 28 ngày 28.2.2011 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Thông tư 166 ngày 15.11.2013 thay thế Thông tư 61 ngày 14.6.2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; về hướng dẫn thi hành Nghị định 92 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng…

Đây là hội nghị thường niên được ngành Thuế Trảng Bàng tổ chức nhằm thông tin, tuyên truyền về các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực thuế đến các danh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi khi nộp thuế; đồng thời đề xuất những giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến thuế.

Tấn Trung