Trảng Bàng: Vượt kế hoạch gieo trồng vụ Đông xuân

Cập nhật ngày: 25/03/2014 - 06:04

Trong đó cây lúa chiếm đến 12.686 ha, đạt 126,86% kế hoạch; thuốc lá vàng 550 ha, đạt 110% kế hoạch; mì 150 ha, đạt 150% kế hoạch. Các loại cây trồng khác, như bắp, đậu phộng, mía, rau các loại... đều đạt thấp hơn so với kế hoạch.

Hiện nay các loại cây trồng vụ Đông Xuân đã và đang thu hoạch. Tính đến đầu tháng 3, nông dân trong huyện đã thu hoạch trên 2.000 ha lúa, năng suất bình quân 6 tấn/ha; hơn 840 ha bắp, năng suất bình quân 7,5 tấn/ha; 1.643 ha đậu phộng, năng suất bình quân 3 tấn/ha; 121 ha mì, năng suất bình quân 37 tấn/ha...

Nông dân Trảng Bàng thu hoạch lúa Đông Xuân .

 Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2014, tình hình dịch hại trên cây trồng không đáng kể, dù xuất hiện nhiều loại sâu bệnh và rầy nâu hiện diện thường xuyên trên đồng ruộng nhưng ở mật số thấp. Chỉ một một diện tích nhỏ nhiễm sâu bệnh ở mật số nặng, nhưng đã được khống chế kịp thời nên không phát sinh thành dịch.

 N.H