Kinh tế   Kinh tế

Trang trại chăn nuôi lớn phải báo cáo thực hiện công trình bảo vệ môi trường 

Cập nhật ngày: 12/08/2019 - 22:10

BTNO - Tất cả các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000m2 trở lên đều thuộc trường hợp phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Cơ sở chăn nuôi gia súc quy mô lớn phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghị định số 18/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì tất cả các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000m2 trở lên, dự án giết mổ gia súc 200 con/ngày trở lên và dự án giết mổ gia cầm từ 3.000 con/ngày trở lên đều thuộc trường hợp phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, trên cơ sở đã gửi cơ quan phê duyệt báo cáo tác động môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

Trên cơ sở đó, vừa qua Sở TN&MT đã có văn bản yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định. Báo cáo gửi về Sở TN&MT hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, tổ chức kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo hướng dẫn quy định.

Sở TN&MT cho biết, trong công tác thanh tra, kiểm tra nếu trại chăn nuôi, giết mổ đã đi vào hoạt động chính thức nhưng chưa báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án gửi cơ quan có thẩm tra xác nhận sẽ bị xử lý hành vi vi phạm của chủ cơ sở theo quy định pháp luật.

Thiên Tâm