Trang trại “khép kín” ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu

Trang trại “khép kín” ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu

Mô hình trang trại khép kín của bà Lấn

Trang trại “khép kín” ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu