BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiến nghị của đoàn thanh tra về tình hình kinh doanh ở Khu du lịch núi bà Đen:

Tránh làm ăn “chụp giựt” trong tháng Hội Xuân

Cập nhật ngày: 31/03/2015 - 05:50

Theo đó, qua kiểm tra ngẫu nhiên 16 hộ thì có 6 hộ phản ánh tình trạng Công ty Cổ phần Du lịch- Thương mại Tây Ninh (gọi tắt là Công ty Du lịch Tây Ninh) thu tiền thuê mặt bằng cao hơn năm 2014 và những năm trước; tiền vệ sinh tăng từ 1-2 triệu đồng/hộ kinh doanh; giá cả các loại hàng hóa do Công ty Du lịch Tây Ninh cung cấp cao hơn so với giá thị trường tại thời điểm giao hàng.

Riêng các mặt hàng nước uống đóng chai loại 500ml và nước giải khát tăng 40.000 đồng/thùng so với giá thị trường.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra một quầy hàng tạp hóa dưới chân Khu du lịch núi Bà Đen.

Ngoài ra, Công ty cung cấp hàng hóa không đáp ứng nhu cầu, làm ảnh hưởng đến thu nhập của tiểu thương. Các mặt hàng dép, nón, nhang còn tồn phải nộp cho Công ty Du lịch Tây Ninh với số tiền 1.000 đồng/đơn vị (đôi, cái, bó).
 
Công ty Du lịch Tây Ninh cho quá nhiều hộ kinh doanh vào bán tràn lan trong tháng Hội Xuân, gây khó khăn cho những hộ kinh doanh quanh năm; tự tiện thu tiền trang trí cờ phướn trên mái các quầy hàng với giá 95.000 đồng/cây, nhưng không thông báo trước cho tiểu thương; gần khu nhà vệ sinh vẫn bố trí cho người bán nước giải khát, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan khu du lịch.

Du khách và tiểu thương còn phản ánh, Công ty Du lịch Tây Ninh không bố trí cán bộ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh v.v...

Từ thực tế trên, đoàn thanh tra liên ngành kiến nghị: Công ty Du lịch Tây Ninh cần xây dựng đề án kinh doanh tại khu du lịch Núi Bà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Có kế hoạch bố trí mặt bằng phù hợp, đúng theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Công khai các mức thu tại Khu du lịch, tránh tình trạng các hộ kinh doanh nghi kỵ lẫn nhau. Có sơ đồ mặt bằng, số lượng các dịch vụ vui chơi, giải trí cũng như dịch vụ ăn uống phù hợp. Lựa chọn các hộ kinh doanh có kinh nghiệm trong kinh doanh dịch vụ du lịch, qua đào tạo, có giấy chứng nhận của Sở VHTT&DL.

Ngoài ra, thanh tra cũng kiến nghị đơn vị du lịch cần đấu thầu công khai theo sơ đồ, số lượng và mặt hàng, tránh làm ăn chộp giựt trong tháng Hội Xuân. Xem xét, phê duyệt giá cả kinh doanh các mặt hàng phù hợp với giá thị trường, đảm bảo khách du lịch có thể mua các mặt hàng trong Khu du lịch chứ không phải mang hàng từ bên ngoài vào tiêu dùng. Các đầu mối cung ứng hàng hóa không độc quyền, giá cả phù hợp.

Đoàn thanh tra liên ngành cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra các khoản thu do Công ty Du lịch Tây Ninh đã thu của các tiểu thương tại Khu du lịch núi Bà xem có đúng quy định hay chưa.

Nguyễn Giang