BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao vốn hỗ trợ cho nông dân Tây Ninh

Cập nhật ngày: 08/03/2014 - 06:09
Nông dân xã Bàu Đồn (Gò Dầu) nhận vốn vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương  .

* Tại Gò Dầu, đoàn do bà Lê Thị Doanh- Phó Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương dẫn đầu cùng với lãnh đạo Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Gò Dầu đã đến xã Bàu Đồn trao vốn vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 17 hộ dân trồng thanh long ruột đỏ, với tổng số vốn 500 triệu đồng. Thời gian vay 24 tháng, lãi suất đối với người vay là 0,7%/tháng (8,4%/năm).

Trước đó, vào sáng 6.3, đại diện Ban điều hành Quỹ hộ trợ nông dân Trung ương và tỉnh đã đến hai xã An Tịnh và Hưng Thuận (Trảng Bàng) trao 1,5 tỷ đồng vốn cho nông dân hai xã này vay chăn nuôi bò sữa và bò vàng.

D.H

* Tại huyện Dương Minh Châu, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tổ chức giải ngân số tiền 500 triệu đồng cho 24 hội viên nông dân của Tổ Hợp tác nuôi ba ba Thắng Lợi (xã Phươc Ninh) vay vốn. Trong đó có 10 hộ vay mức 30 triệu đồng; 6 hộ vay mức 20 triệu đồng và 8 hộ vay mức 10 triệu đồng. Thời gian vay vốn là 24 tháng.

Trao vốn cho các hội viên Tổ Hợp tác nuôi ba ba Thắng Lợi.

Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu cũng đã hỗ trợ số tiền 1,5 tỷ đồng trích từ từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh, huyện và xã cho 162 hội viên nông dân vay.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh (thuộc Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh) cho biết, ngoài 3 huyện nêu trên, đại diện Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh cũng đã đến các huyện Tân Châu và Tân Biên trao cho nông dân mỗi huyện 500 triệu đồng, huyện Châu Thành 800 triệu đồng và huyện Bến Cầu 900 triệu đồng để hỗ trợ cho nông dân các huyện này vay sản xuất kinh doanh.

HT