Kinh tế   Nông thôn mới

Xã Tân Bình:

Trao vốn sản xuất cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế 

Cập nhật ngày: 21/11/2017 - 08:49

BTNO - 12 thành viên của Tổ hợp tác được vay vốn từ 15 đến 25 triệu đồng. Tổng nguồn vốn được giải ngân là 200 triệu đồng, thời gian hoàn vốn 24 tháng (không tính lãi).

Trao vốn cho các thành viên trong Tổ hợp tác.

Chiều ngày 20.11, UBND xã Tân Bình (thành phố Tây Ninh) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới cho Dự án chăm sóc mãng cầu của Tổ hợp tác phụ nữ sản xuất mãng cầu ta ấp Tân Trung, xã Tân Bình (Tổ hợp tác).

12 thành viên của Tổ hợp tác được vay vốn từ 15 đến 25 triệu đồng. Tổng nguồn vốn được giải ngân là 200 triệu đồng, thời gian hoàn vốn 24 tháng (không tính lãi).

Việc hỗ trợ vốn giúp các thành viên trong Tổ hợp tác có điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng xã nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

QUẾ HƯƠNG

Từ khóa
QUẾ HƯƠNG