Trị lỗi “One or More ActiveX Controls Could Not Be Displayed” khi mở Services

Cập nhật ngày: 07/01/2012 - 12:37

Khi bạn mở công cụ Services (services.msc) thì xuất hiện các thông báo lỗi “One or more ActiveX controls could not be displayed because either… As a result, the page might not display correctly.” và “Object doesn’t support property or method ConnectTo”. Nguyên nhân xảy ra có thể xuất phát từ việc thiết lập sai ActiveX trong trình duyệt IE nhưng khi gặp phải những lỗi này, bạn có thể giải quyết theo hai cách sau.

Cách 1: Sử dụng công cụ Microsoft Fix it

Tải về tại http://go.microsoft.com/?linkid=9763082 hay http://bit.ly/s39cGn và chạy file thực thi để cài đặt. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn của trình thuật sĩ để sửa chữa lỗi.

Cách 2: Sửa chữa qua Registry Editor     

Nếu cách trên không hiệu quả, chúng ta sẽ dùng đến cách can thiệp vào registry để sửa chữa. Mở hộp Run (Win+R) nhập regedit > nhấn Enter. 

Từ cột bên trái, bạn điều hướng đến nhánh HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0 và kích đúp vào giá trị REG_DWORD có tên là 1200, và gõ số 0 vào hộp Value data trong giao diện hiện ra > nhấn OK. Sau đó, thoát khỏi Registry Editor và cho máy khởi động lại để thiết lập có hiệu lực.

L.K (st)


Liên kết hữu ích