Trích xuất các tập tin hệ thống từ đĩa cài đặt Windows

Cập nhật ngày: 07/02/2012 - 02:30

Đôi lúc bạn sẽ can thiệp vào các tập tin hệ thống như Explorer.exe, NTOSkrnl.exe, LogonUI.exe, Shell32.dll, MSgina.dll, authui.dll, hay uxtheme.dll khi thay đổi màn hình khởi động, màn hình đăng nhập Windows, thay đổi nút Start... Để khôi phục chúng bạn có thể tạo trước một bản sao lưu của tập tin hay tạo System Restore. Nhưng nếu bạn lỡ quên thì sao ? Chỉ cần đĩa cài đặt hay file ISO của Windows cùng vài bước thao tác đơn giản dưới đây bạn có thể khôi phục lại các tập tin này. 

Công cụ bạn cần có là phần mềm 7-Zip có thể tải về tại http://www.7-zip.org/download.html

1.Giải nén các tập tin hệ thống từ đĩa Windows XP và Server 2003

Giải nén một tập tin hệ thống từ Windows XP và Windows Server 2003 tương đối đơn giản. Tất cả các tập tin trong đĩa cài đặt XP và Server 2003 sẽ được lưu trữ trong thư mục I386 dưới dạng nén. Chẳng hạn tập tin Explorer.exe sẽ được lưu trữ trong tập tin Explorer.ex_, tập tin Shell32.dll sẽ được lưu trữ trong tập tin Shell32.dl_ ,…Bạn chỉ việc nhấn phải chuột vào tập tin cần trích xuất và chọn 7-Zip >> Extract here là xong

2. Giải nén các tập tin hệ thống từ đĩa Windows Vista, Server 2008, 7 hay Windows 8

Giải nén tập tin hệ thống trong đĩa cài đặt Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2003 và Server 2008 tương đối khó hơn đôi chút bởi vì các hệ điều hành này sử dụng định dạng WIM để lưu trữ tất cả các tập tin hệ thống. Trong thư mục Sources của đĩa cài đặt bạn tìm kiếm và nhấn phải chuột vào tập tin install.wim, chọn 7-Zip >> Open archive

Sau khi mở thư mục Sources bạn sẽ thấy một vài thư mục con có tên là các số thứ tự 1,2,3,4,5 như hình bên dưới. Mỗi thư mục ứng với một phiên bản của Windows và các con số này có thể thay đổi tùy theo file ISO hay đĩa cài đặt. 

Tiếp theo bạn cần tìm kiếm thư mục phù hợp với phiên bản được cài đặt trên máy. Để làm điều này bạn giải nén tập tin [1].xml cũng ở trong thư mục Sources và mở nó bằng Notepad. Tập tin này chứa đựng các thông tin về các thư mục mang các con số ở trên.

Trong tập tin này bạn tìm kiếm các dòng <IMAGE INDEX="#"> với # là các con số ứng với các thư mục trong thư mục Sources. Chẳng hạn <IMAGE INDEX="1">  sẽ tương ứng với thư mục 1, <IMAGE INDEX="4"> sẽ tương ứng với thư mục 4. Giữa hai thẻ <IMAGE INDEX="#"><IMAGE> sẽ có các thẻ con  <EDITIONID>, <NAME>, <DESCRIPTION>, <DISPLAYNAME > cho biết phiên bản hệ điều hành trên đĩa trong ví dụ này là Windows 7 Starter 

Khi tìm đúng phiên bản giống như phiên bản được cài đặt trên máy, bạn mở thư mục với con số tương ứng. Bạn sẽ thấy tất cả các tập tin và thư mục tại đây có cấu trúc giống như trên ổ C, bạn chỉ việc giải nén tập tin mình cần là xong. 

 

H.T (st)