Triển khai Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ 

Cập nhật ngày: 10/12/2019 - 19:11

BTNO - Sáng 10.12, tại khách sạn Sunrise (TP.Tây Ninh), Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam và Báo cáo chuyên đề An toàn thông tin năm 2019.

Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và xã, phường thị trấn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyến Tấn Đức- Giám đốc Sở TT&TT đã thông tin tóm tắt Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh trong việc triển khai chỉ thị này đến các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thi hành nội dung Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Quán triệt nguyên tắc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ, lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về bảo đảm an toàn, an ninh mạng triển khai các hoạt động giám sát, thiết kế báo về các hệ thống thông tin của tỉnh bảo đảm khả năng thích ứng một cách chủ động linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ.

Sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn, an ninh mạng, góp phần cải thiện Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu (Global Cybersecurity Index- GC) của Việt Nam.

Trong đó, đặc biệt chú ý về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Đảm bảo 100% các đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin. 100% cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, triển khai chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin đang sử dụng…

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) cần thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong tỉnh giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Sở TT&TT…

Ông Nguyễn Hữu Nguyên- Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC báo cáo chuyên đề về Triển khai đảm bảo an toàn thông tin và tăng “đề kháng” từ người dùng. Trong đó tập trung chú trọng về tình hình an toàn thông tin mạng Việt Nam; tăng cường khả năng “đề kháng” của CBCCVC- người dùng trong đảm bảo an toàn thông tin.

Ông Nguyên nhấn mạnh, hầu hết các cơ quan đều lúng túng, chậm xử lý khi bị tấn công mạng. Tỷ lệ cơ quan có quy trình thao tác chuẩn ứng phó sự cố đạt khá thấp chỉ khoảng 35,7%; tỷ lệ cơ quan có khả năng ghi nhận tấn công mạng cũng chỉ khoảng 25,3%...

Hữu Thiện