BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã vùng sâu, biên giới

Cập nhật ngày: 06/05/2011 - 03:03

(BTNO)- Theo kế hoạch của Sở Y tế, đợt I Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình (SKSS/KHHGĐ) ở vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn (gọi tắt là chiến dịch) sẽ được triển khai tại 15 xã vùng sâu biên giới và 8 xã có mức sinh cao thuộc 7 huyện/thị xã trong tỉnh.

Chị em phụ nữ xã Thành Long, huyện Châu Thành tham gia chiến dịch

Thạc sĩ Phan Thị Ngọc Liên – PGĐ Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ cho biết, mục đích của việc triển khai chiến dịch là nhằm huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2011.

Tính đến nay, đã có 6/7 huyện và 8/23 xã tổ chức phát động ra quân chiến dịch, thực hiện cung cấp hai gói dịch vụ KHHGĐ và phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản cho các chị em  phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

TRÚC HUỲNH