Triển khai chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 

Cập nhật ngày: 13/09/2019 - 19:31

Thực hiện quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9-5-2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh sinh viên (HSSV) tương ứng là 67.050 đồng/tháng (trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% tương ứng với 20.115 đồng/tháng, HSSV đóng 70% tương ứng với 46.935 đồng/tháng).

Thời hạn thẻ BHYT

Đối với học sinh lớp 12, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 năm đó. Đây là quy định mới tại điểm a khoản 7 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT liên tục trước khi vào đại học, cao đẳng, học nghề.

Description: http://image.baoangiang.com.vn/fckeditor/upload/2019/20190913/images/e03f3eb6-2e7a-4b4d-9ea1-956706eba8f1.jpg

Số học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế tăng đều qua các năm.

Triển khai, kiểm soát mã số BHXH khi cấp thẻ BHYT HSSV

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở giáo dục tập trung hướng dẫn, hỗ trợ HSSV (đặc biệt là học sinh đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10, sinh viên năm thứ nhất) cách thức tra cứu thông tin mã số BHXH. Tuyên truyền giải thích về lợi ích cắt giảm thủ tục, giấy tờ kê khai tham gia BHYT khi đã biết mã số BHXH của mình.

Vị trí của mã số BHXH trên mã thẻ BHYT, đối với học sinh cấp 1 là thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đối với học sinh lớp 6, 10 là thẻ BHYT học sinh đã được cấp của năm trước đó; đối với sinh viên năm thứ nhất hoặc học sinh các trường trung học, cao đẳng là các thẻ BHYT đã được cấp nếu có, ví dụ: Thẻ BHYT HSSV, thẻ BHYT đối tượng người nghèo, thẻ BHYT theo hộ gia đình,…

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục cung cấp đầy đủ thông tin trên tờ khai TK1-TS đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT để đảm bảo không cấp trùng mã số BHXH.                    

Ngày 19-7-2019, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2619/BHXH-BT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về BHYT HSSV năm học 2019-2020 như sau:

- Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT vào tháng 9 cao điểm phát động BHYT HSSV.

- Phối hợp cơ sở giáo dục phổ biến, triển khai hướng dẫn học sinh, sinh viên cách thức tra cứu mã số BHXH.

- Kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên cho các trường học, sơ sở giáo dục. Khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV.

- Để xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho HSSV ngoài phần kinh phí đã được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Trên đây là một số thông tin về công tác tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật BHYT HSSV của ngành BHXH.

Nguồn Công an Nhân dân


Liên kết hữu ích