Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 07/12/2021 - 14:22

BTNO - Hội LHPN tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” để nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19.

Chương trình nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân tích cực cùng hưởng ứng nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (tập trung trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng; bảo đảm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; giúp các em được tiếp cận đầy đủ các chính sách liên quan và sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Đối tượng thực hiện chương trình là trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/cận nghèo, gia đình khó khăn); trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ. Tùy điều kiện có thể mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ.

Đối với các huyện không có trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh Covid-19 được khuyến khích chọn, nhận chăm sóc, đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 100% các cấp Hội trên địa bàn triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động đỡ đầu phù hợp với tiêu chí của Chương trình.

Đến tháng 12.2021, các cấp hội đã thống kê 30 trường hợp trẻ em thuộc đối tượng cần hỗ trợ tại các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh.

Dự kiến từ quý IV năm 2021 đến hết quý I năm 2022 các cấp Hội cơ bản hoàn thành việc tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký nhận đỡ đầu. Đến tháng 10.2022 sẽ thực hiện đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện chương trình.

Chương trình với chỉ tiêu hướng tới 100% các cấp Hội trên địa bàn triển khai thực hiện, tổ chức hoạt động đỡ đầu phù hợp với tiêu chí của chương trình; 100% cơ sở Hội địa bàn có trẻ em mồ côi do tác động dịch bệnh Covid-19 hưởng ứng, thực hiện kết nối/đăng ký/đồng hành hoặc trực tiếp làm “Mẹ đỡ đầu” của trẻ.

Ngô Tuyết