Xã hội   An toàn giao thông

Triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 

Cập nhật ngày: 14/05/2020 - 14:11

BTNO - Đối tượng trao tặng là học sinh vào lớp Một năm học 2020-2021.

Ban An toàn giao thông Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một- Ảnh minh hoạ

Chương trình nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về ATGT; vận động cha mẹ học sinh mua, đội mũ bảo hiểm cho con ở các khối lớp học khác; tổ chức ký cam kết của phụ huynh học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Việc trao tặng mũ bảo hiểm được thực hiện ngay trong lễ khai giảng năm học 2020-2021, tại tất cả các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Hoài Minh 3- đơn vị HEAD tổ chức chương trình tại Tây Ninh- lựa chọn một điểm trường tiểu học để tổ chức phát động Chương trình “Giữ trọn ước mơ” và trao tặng mũ bảo hiểm quy mô cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu  của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018.

B.Q