BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai đề tài về phát triển các loại hình HTX ở tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 12/12/2010 - 09:45

Vừa qua, Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng, nghiên cứu định hướng và xây dựng giải pháp phát triển các loại hình HTX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2015”. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí gần 215 triệu đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10.2011.

Điều tra thử tại HTX Tân Long

Thạc sĩ Nguyễn Văn Năm,  Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức tập huấn cho các điều tra viên về các biểu mẫu thuộc các lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và mẫu điều tra nông hộ, các hộ tiểu thương trên địa bàn tỉnh. Các điều tra viên đã có dịp quan sát và nghe Thạc sĩ Nguyễn Văn Năm phỏng vấn trực tiếp Chủ nhiệm của HTX Nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân và HTX Nông nghiệp Tân Long, xã Phan. Sau cuộc điều tra thử, đoàn đã họp rút kinh nghiệm và chỉnh sửa, bổ sung những tiêu chí cần thiết để phục vụ tốt hơn cho việc xử lý số liệu cũng như đánh giá sát hơn thực trạng tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, các điều tra viên đã học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về cách tiếp cận đối tượng để thu thập số liệu đạt hiệu quả.

Ông Huỳnh Lam Phương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng Chủ nhiệm đề tài đánh giá công tác điều tra, thu thập số liệu là vô cùng quan trọng. Các điều tra viên cần phải hiểu rõ và thống nhất cách thu thập để số liệu không bị chênh nhau gây khó khăn trong công tác xử lý và làm ảnh hưởng đến việc đánh giá thực trạng. Nếu đánh giá không sát thực tế, không đúng với tình hình hiện tại thì việc đề ra giải pháp và xây dựng mô hình mới sẽ không khả thi và khó áp dụng trong giai đoạn sau này. Dự kiến các điều tra viên sẽ triển khai điều tra cuối tháng 12 và đầu tháng 1.2011.

Lê Văn