BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai dự án Phòng chống sốt rét tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 01/07/2009 - 06:30

Bs. Nguyễn Văn Cường- PGĐ Sở Y tế, Trưởng ban dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống sốt rét tại Tây Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Mới đây, Trung tâm Phòng chống Sốt rét Tây Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện dự án phòng chống sốt rét năm 2009. Dự án do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam tài trợ.

Đây là dự án nhằm tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng, tập trung vào những vùng có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình quốc gia và được thực hiện trong 5 năm (2009-2013).

Trong những năm qua, cùng với nỗ lực của các cán bộ làm công tác phòng chống sốt rét và sự hợp tác của nhân dân, nhìn chung tỷ lệ mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh đã giảm theo từng năm. Tuy nhiên, nguy cơ mắc sốt rét ở Tây Ninh vẫn còn cao so với cả nước, trong đó huyện Tân Châu vẫn là vùng trọng điểm về tỷ lệ mắc sốt rét trong nhân dân.

Dự án được triển khai sẽ góp phần giáo dục sức khoẻ và nâng cao ý thức phòng chống sốt rét trong nhân dân, việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ y tế, các biện pháp diệt muỗi, chẩn đoán sớm để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và điều trị bệnh sốt rét, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

YK