Triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII

Cập nhật ngày: 17/04/2022 - 23:53

BTNO - Thực hiện Kế hoạch số 59, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022 và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022.