BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cập nhật ngày: 29/03/2016 - 04:44

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Như Hường- Phó Cục trưởng Cục Chống phản động và chống khủng bố (Bộ Công an) đã thông tin đến các đại biểu về tình hình, công tác phòng, chống khủng bố và triển khai Luật Phòng, chống khủng bố.

Đại tá Nguyễn Như Hường cũng triển khai, quán triệt Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11.10.2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong toả, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27.1.2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; Nghị định số 22/2014/NĐ-CP ngày 2.4.2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp và việc phân công người chỉ huy chống khủng bố; Một số công tác trọng tâm địa phương cần tiếp tục triển khai để thực hiện tốt Luật Phòng, chống khủng bố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các đại biểu tham dự tập trung nắm bắt những nội dung cốt lõi liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố cũng như tình hình khủng bố trên thế giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị: Sau hội nghị này, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh tham mưu, cụ thể hoá thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền tỉnh để thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố. Đặc biệt sớm tham mưu để củng cố, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của tỉnh đảm bảo đủ tầm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chức năng cần tham mưu để điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng, chống khủng bố cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế hiện nay và sắp tới; tham mưu để xây dựng những kế hoạch diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố trong trong thời gian tới, qua đó rút kinh nghiệm bổ sung các phương án phòng, chống khủng bố cho phù hợp cả về tầm quốc gia, khu vực và địa phương; hướng dẫn các địa phương về phòng chống khủng bố và kèm theo phòng chống bạo loạn, gây rối an ninh trật tự để có biện pháp xử lý theo đúng quy định, phù hợp với những hành vi vi phạm.

Hoa Lư