BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai mô hình điểm “Vận động Họ đạo Cao Đài xã An Thạnh tự quản về an ninh, trật tự”

Cập nhật ngày: 19/02/2016 - 05:00

Ban điều hành mô hình ra mắt hội nghi.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo xã An Thạnh triển khai các văn bản, kế hoạch hướng dẫn hoạt động liên quan đến mô hình của tỉnh, huyện và 3 quyết định của UBND xã An Thạnh về việc thành lập mô hình “Vận động Họ đạo Cao Đài xã An Thạnh tự quản về an ninh, trật tự”; thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình.

Theo quyết định của UBND xã An Thạnh, Ban điều hành mô hình “Vận động Họ đạo Cao Đài xã An Thạnh tự quản về an ninh, trật tự” gồm 17 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thái làm Trưởng ban, Lễ sanh Thượng Quang Thanh- Trưởng ban Cai quản Họ đạo xã An Thạnh làm Phó trưởng ban cùng các thành viên là chánh trị sự Họ đạo xã.

Việc xây dựng mô hình nhằm huy động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo Cao Đài tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hùng-Dũng