BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú

Cập nhật ngày: 09/11/2022 - 09:03

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung:

Tổ chức triển khai, quán triệt trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính và các tầng lớp nhân dân về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo hướng dẫn Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Đồng thời hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hoặc thuộc thẩm quyền ban hành có quy định việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cũng như thực hiện nghiêm quy định “hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính” tại khoản 4, Điều 38 Luật Cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, phòng, ban trực thuộc có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu sử dụng phù hợp, hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, mua sắm trang thiết bị, cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế việc yêu cầu công dân xuất trình các loại giấy tờ có thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp cấp căn cước công dân gắn chip đúng tiến độ, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng ứng dụng VneID và cấp tài khoản định danh điện tử; cấp giấy xác nhận thông tin cư trú và thông báo số định danh cá nhân cho công dân theo quy định của Bộ Công an…

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trang bị, sử dụng thiết bị đọc mã QR và thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Đức Tiến