BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khai thác bauxite

Cập nhật ngày: 01/05/2009 - 09:17

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 và triển khai một số dự án khai thác bauxite, sản xuất alumine - nhôm tại khu vực Tây Nguyên (văn bản số 650/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ)

Rà soát lại quy hoạch bauxite 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương rà soát lại quy hoạch bauxite trên cơ sở cập nhật tình hình và dự báo mới nhất về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu và đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, trình duyệt theo quy định.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tính toán, đánh giá lại hiệu quả dự án alumine Nhân Cơ (Đắk Nông), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, thăm dò, xác định trữ lượng tài nguyên bauxite của cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng, đồng thời đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án bauxite.

Bảo đảm tác động tối thiểu đến sản xuất nông, lâm nghiệp, môi trường

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TKV thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng thi công các công trình về xử lý môi trường, Thủ tướng lưu ý TKV cần xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch khai thác mỏ, hoàn thổ, khôi phục môi trường theo trình tự cuốn chiếu, bảo đảm tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trước khi triển khai thực hiện.

Trước mắt, TKV triển khai các dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế-tài chính. Riêng dự án Nhân Cơ chỉ triển khai sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có hoạt động khoáng sản bauxite phối hợp với các Bộ, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, bảo đảm đời sống của nhân dân tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển phong tục, tập quán và giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc trong quá trình bố trí tái định cư.

Giao Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án khai thác và chế biến bauxite tại Hội nghị Trung ương sắp tới, đồng thời nội dung quan trọng này cũng sẽ được bổ sung vào Báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

(Theo chinhphu.vn)

Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025