Kinh tế   Nông thôn mới

Triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 

Cập nhật ngày: 13/02/2021 - 11:09

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của giai đoạn 2010 - 2020, khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, kết nối đồng bộ nông thôn - đô thị và kết nối liên vùng, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Trong giai đoạn 2021 - 2025: Tây Ninh phấn đấu có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 2 xã biên giới); 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (trong đó có 10 xã biên giới); phấn đấu có 12 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó có 2 xã biên giới); 6 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đến năm 2025 bằng 1,8 lần so với năm 2020.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; tập trung xây dựng để đạt bền vững các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra; tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương mình trong quý I năm 2021.

Hồng Thu


Liên kết hữu ích