Sở Thông tin và Truyền thông:

Triển khai ứng dụng giám sát, quản lý F0 tại nhà trên ứng dụng Tây Ninh Smart 

Cập nhật ngày: 02/12/2021 - 11:11

BTNO - Sở Thông tin và Truyền thông vừa triển khai ứng dụng giám sát, quản lý F0 tại nhà được xây dựng trên ứng dụng Tây Ninh Smart, hệ thống quản lý, điều chuyển F1, F0 của Công ty LCS và Cổng Zalo “BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tây Ninh”, gồm các phân hệ chính sau:

Phân hệ cho người dân: Người dân có thể khai báo thông tin nghi nhiễm khi xét nghiệm nhanh Covid-19 ở nhà (trên Zalo và Tây Ninh Smart); F0 điều trị tại nhà khai báo sức khoẻ hằng ngày để cơ quan y tế theo dõi sức khoẻ và có hướng điều trị phù hợp; F0 thông báo khẩn cấp cho cán bộ y tế khi sức khoẻ có chuyển biến nặng trên ứng dụng Tây Ninh Smart.

Phân hệ cho các bệnh viện xét nghiệm sàng lọc (xét nghiệm nhanh và PCR): Bệnh viện có thể khai báo thông tin nghi nhiễm để báo cáo cho cơ quan chức năng khi xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện.

Phân hệ cho cán bộ ở địa phương được phân công quản lý, tiếp nhận thông tin và theo dõi F0 điều trị tại nhà: Cán bộ ở cơ sở được phân quyền sẽ tiếp nhận được thông tin các ca nghi nhiễm khai báo trên ứng dụng, tiếp nhận thông tin và cập nhật thông tin F0 điều trị tại nhà,… theo phân cấp trên ứng dụng Tây Ninh Smart.

Phân hệ cho cán bộ y tế ở cấp xã, huyện, tỉnh và các bệnh viện điều trị covid-19: Cán bộ y tế theo dõi được chi tiết thông tin cá nhân, thông tin dịch tễ và điều trị của F0 tại nhà. Cập nhật thông tin sức khoẻ F0, chuyển tầng, điều trị và xuất viện… trên ứng dụng Tây Ninh Smart và phần mềm https://fxtayninh.lcssoft.com.vn.

Phân hệ cho cán bộ quản lý, BCĐ phòng chống dịch các cấp: Theo dõi các số liệu thống kê trực quan, trực tuyến về tình hình quản lý, điều trị F0 tại nhà.

Khai báo F0:

Để khai báo F0 tại nhà (đối với F0) và quản lý danh sách F0 (đối với cán bộ y tế) bước đầu tiên truy cập vào ứng dụng “Tây Ninh Smart” và tiến hành Đăng nhập

Sau khi đã đăng nhập thành công, để Khai báo F0, người dân tích vào nút “Khai báo F0”.

Chọn khu vực thực hiện khai báo sau đó tích vào nút “Khai báo F0”.

Sau khi bấm nút Khai báo F0, điền số điện thoại và tích vào nút “Nhận Mã OTP”.

Điền mã OTP được gửi về máy và tiếp tục.

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu khai báo như: Họ Tên, Số điện thoại, giới tính…. Trả lời các câu hỏi sau đó bấm nút “Gửi thông tin”.

Gửi khai báo F0 thành công.

Khai báo sức khỏe F0:

Tại màn hình chính để khai báo tình trạng sức khỏe F0, tích vào nút “Khai báo sức khỏe F0”.

Chọn khu vực đang thực hiện cách ly khai báo, sau đó tích vào nút “Khai báo sức khỏe F0”.

Điền số điện thoại và tích vào nút “Nhận Mã OTP”

Điền mã OTP được gửi về máy và tiếp tục.

Điền đầy đủ thông tin vào PHIẾU KHAI THÁC TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH F0 bao gồm:

  • Họ và tên, số điện thoại, năm sinh, số điện thoại, …
  • Nơi điều trị, triệu chứng, ..
  • Trả lời các câu hỏi

Lưu ý: dấu (*) là bắt buộc điền không được bỏ trống, ví dụ: Nhiệt độ, SpO2, chỉ số mạch, nơi điều trị….

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bấm nút “Gửi thông tin”.

Kế tiếp ứng dụng cho phép ứng dụng truy cập Máy ảnh và sau đó bấm Chụp ảnh để xác thực khuôn mặt.

Khai báo thành công.

Hy Uyên