Triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại 3 huyện biên giới 

Cập nhật ngày: 28/10/2020 - 15:32

BTNO - Đợt này, Tây Ninh sẽ triển khai tại các xã/thị trấn thuộc 3 huyện Tân Biên, Bến Cầu và Châu Thành. Dự kiến sẽ tổ chức 2 vòng và số vắc xin cần sử dụng là 51.000 liều cho 23.000 trẻ dưới 5 tuổi.

Trẻ đến uống OPV trong chiến dịch tại trạm y tế.

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bại liệt quay trở lai, đảm bảo giữ vưng thành quả thanh toán bệnh bại liệt ở Việt Nam. Hiện nay Tây Ninh tổ chức triển khai uống bổ sung vắc xin chống bại liệt OPV cho trẻ dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao bao gồm các vùng có tỷ lệ uống vắc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên thấp dưới 90%; vùng có cửa khẩu quốc tế hoặc vùng biên giới giao lưu tiểu ngạch.

Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) là tất cả trẻ dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi), bao gồm tất cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai chiến dịch).

Đợt này, Tây Ninh sẽ triển khai tại các xã/thị trấn thuộc 3 huyện Tân Biên, Bến Cầu và Châu Thành. Dự kiến sẽ tổ chức 2 vòng và số vắc xin cần sử dụng là 51.000 liều cho 23.000 trẻ dưới 5 tuổi.

Thời gian tổ chức vòng 1 sẽ diễn ra từ ngày 26.10–06.11 và vòng 2 diễn ra sau đó 1 tháng.

Chiến dịch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi sẽ được tổ chức với hai hình thức, tổ chức uống tại trường học đối với trẻ đang đi học và uống tại Trạm Y tế phường, xã đối với trẻ không đi học và trẻ chưa được uống tại trường học.

Đình Tiến