BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

Cập nhật ngày: 02/10/2014 - 09:20

Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thanh Phương triển khai cuộc vận động.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Tỉnh đoàn triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”.

Cụ thể, người có “Tâm trong” là người luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có nhân cách và bản lĩnh chính trị vững vàng; “Trí sáng” thể hiện trí tuệ của người thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; Thanh niên có “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng, sống có lý tưởng, có tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến cho đất nước.

Được biết, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” là một trong những nội dung cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017”.

Trúc Linh