Triển lãm ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa mảnh đất thân yêu của Việt Nam”

Cập nhật ngày: 11/09/2011 - 10:49

Sư đoàn 5 vừa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Tây Ninh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa mảnh đất thân yêu của Việt Nam”. Qua 10 ngày triển lãm (từ 25.8 đến 4.9.2011) tại ba điểm gồm Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã thu hút 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đến tham quan.

Chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang nghe nhân viên Bảo tàng tỉnh Tây Ninh giới thiệu triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa mảnh đất thân yêu của Việt Nam”

Nội dung triển lãm đã giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ về lịch sử, các cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền lãnh thổ và tiềm năng kinh tế, vị trí, vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, quốc phòng tại khu vực biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta. Ngoài ra, triển lãm cũng đã giới thiệu nhiều hình ảnh phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của quân và dân ta tại khu vực biển Đông và hai quần đảo trên. Qua triển lãm, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện để hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, sinh hoạt, tình yêu biển, đảo, ý chí vượt mọi khó khăn của các chiến sĩ cũng như tình cảm của lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân cả nước đối với các chiến sĩ đang ngày đêm trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa mảnh đất thân yêu của Việt Nam” kết hợp với việc tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung chương trình “Góp đá xây Trường Sa” là một trong những hoạt động tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc đang được Sư đoàn 5 quan tâm triển khai. Với các hoạt động trên đã giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về Luật Biển Quốc tế; về chủ quyền lãnh thổ đất nước và tầm quan trọng của các vùng biển, đảo trong phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

MẠnh ThẮng