Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trò chơi đồng dao hỏi tuổi

Cập nhật ngày: 17/09/2011 - 01:21

Đây là trò chơi thường dành cho các em ở tuổi mẫu giáo. Khi chơi các em ngồi vòng tròn, mỗi em đóng vai một con vật trong 12 con giáp. Trọng tài do các em chọn. Khi trọng tài hỏi đến em nào thì em đó phải bắt chước tiếng kêu, động tác của một trong 12 con giáp và đi, bò hoặc nhảy vòng quanh các bạn một vòng sau đó ngồi về chỗ của mình.

Trọng tài chỉ vào một bạn hỏi: Tuổi tí con gì? Bạn đó trả lời: Tuổi tí con chuột. Lúc này đến lượt các em đồng thanh hỏi: Con chuột nó kêu làm sao?/ Nó kêu chút chít (em đóng vai con chuột vừa bò vòng quanh vừa kêu chút chít). Các em đồng thanh nói: Chút chít chi mày/ Tôi chặt khúc đầu/ Tôi thầu khúc giữa/ Tôi bửa lấy xương/ Làm rường làm cột/ Tôi lột lấy da/ Bỏ sông Ngân Hà/ Còn kêu chút chít!… Trọng tài lại chỉ một bạn khác và hỏi: Tuổi sửu con gì? Bạn đó trả lời: Tuổi sửu con trâu. Các em hỏi: Con trâu nó kêu làm sao? Nó kêu ngá ngạ (em đóng vai con trâu, khệnh khạng đi, dương đôi sừng, kêu ngá ngạ). Các em nói: Ngá ngạ chi mày/ Tôi chặt khúc đầu/ Tôi thầu khúc giữa/ Tôi bửa lấy xương/ Làm rường làm cột/ Tôi lột lấy da/ Bỏ sông Ngân Hà/ Còn kêu ngá ngạ!

Cứ như thế, các bạn hỏi - trả lời, hát, nói và đóng vai con vật, đến khi trọng tài hỏi đến con lợn thì kết thúc cuộc chơi. Em nào trả lời sai phải chịu phạt ba cái búng tai. Các con vật không có tiếng kêu đặc trưng, các em kêu giống như tên gọi, ví dụ con rồng kêu “rống rộng…”, con rắn kêu “rắn rặn…” .

K.D (st)