Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Trồng rau trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới thủy canh hồi lưu 

Cập nhật ngày: 22/12/2017 - 09:02

BTNO - Hiện tại, mô hình trồng các loại rau ăn lá như cải ngọt, cải ngồng, cải thìa, cải bẹ trắng, rau xà lách… Năng suất khoảng 300 kg rau trên diện tích 100m2.

Nông dân tham quan mô hình rau trồng trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới thủy canh hồi lưu.

Ngày 20.12, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) tổ chức nghiệm thu và giới thiệu điểm trình diễn mô hình trồng rau trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới thủy canh hồi lưu tại Hợp tác xã (HTX) sản xuất Thương mại – Dịch vụ nông nghiệp Dương Hưng, ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.

Mô hình có diện tích 400 m2. Trong đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai thực hiện trên diện tích 200 m2, diện tích còn lại do HTX đầu tư, phát triển thêm.

Chi phí đầu tư cho hệ thống thủy canh, nhà màng là 85 triệu đồng/100m2. Thời gian thu hoạch từ 20 – 35 ngày tùy theo loại rau. Hiện tại, mô hình trồng các loại rau ăn lá như cải ngọt, cải ngồng, cải thìa, cải bẹ trắng, rau xà lách… Năng suất khoảng 300 kg rau trên diện tích 100m2.

Trong năm 2017, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã triển khai 2 điểm trình diễn trồng rau trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới thủy canh hồi lưu tại xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu) và xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu).

Ngoài ra, mô hình này khá phù hợp với người dân ở khu vực đô thị, diện tích đất ít vẫn có thể sản xuất rau an toàn phục vụ cho nhu cầu của gia đình.

TRÚC LY