BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174: Xây dựng điểm về công tác quản lý giáo dục bộ đội

Cập nhật ngày: 09/01/2010 - 02:26

Mới đây, Trung đoàn 174 đóng quân tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng điểm về công tác quản lý giáo dục bộ đội và công tác huấn luyện năm 2009. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 tham dự hội nghị.

Năm 2009 Trung đoàn 174 được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về công tác quản lý giáo dục bộ đội. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Trung đoàn quán triệt và nhận thức sâu sắc, cụ thể hoá nội dung sát với tình hình thực tế ở đơn vị. Chỉ huy các cấp từ tiểu đội đến tiểu đoàn quản lý chặt chẽ chất lượng quân nhân thuộc thẩm quyền theo phân cấp, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ đơn vị xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Quân nhân an tâm tư tưởng xác định rõ nhiệm vụ của người thanh niên với Tổ quốc, chấp hành nghiêm kỷ luật gắn bó xây dựng đơn vị, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường quân đội hướng chiến sĩ có lối sống lành mạnh.

Giờ thư giãn trên thao trường.

Báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2009 của Tiểu đoàn 14-Trung đoàn 174 ghi nhận: chiến sĩ mới của hai địa phương Châu Thành và Thị xã đã được huấn luyện đủ các chuyên ngành về quân sự, hậu cần, kỹ thuật, được học tập chính trị và được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về hưởng thụ văn hoá. Kết quả huấn luyện qua tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ tại trường bắn núi Bà đơn vị đạt giỏi. Cuối khoá huấn luyện có 7 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 nhằm chỉ ra những mặt còn tồn tại trong công tác huấn luyện, quản lý giáo dục bộ đội đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, đưa công tác quản lý giáo dục bộ đội ngày một tốt hơn.

Hồng Thanh


 
Liên kết hữu ích