Trung đoàn 4: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 235 về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên 

Cập nhật ngày: 05/04/2017 - 23:39

BTNO - Ngày 5.4, Đảng ủy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 235 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên làm điểm cho Sư đoàn. Đại tá Phan Văn Xựng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Phan Văn Xựng- Chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Trung đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; nhận xét, đánh giá cán bộ; bình xét thi đua khen thưởng dựa trên các tiêu chí xây dựng Chi bộ “4 tốt” và đảng viên “5 tốt”, gắn với kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào và cuộc vận động theo Chỉ thị 235.

Trên cơ sở đó, tiếp tục đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng có kế hoạch khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

Quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Trung đoàn 4 phát huy tốt dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, nề nếp chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nghiêm. Hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính chủ động tự lực, tự cường...

Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm từ 2006 đến nay, số chi bộ đạt tiêu chuẩn “4 tốt” bình quân đạt trên 85%, đảng viên đạt tiêu chuẩn “5 tốt” trên 92%.

Kết quả xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” theo Chỉ thị 235 thực sự là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện.

Lê Thuận