Trưng dụng 18 phiên dịch viên giúp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 

Cập nhật ngày: 08/03/2020 - 12:54

BTNO - Mới đây, Sở Ngoại vụ Tây Ninh chủ trì hội nghị, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất chọn một số phiên dịch tham mưu cho UBND tỉnh trưng dụng, giúp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, các sở, ban, ngành như: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo, Đài phát thanh-Truyền hình Tây Ninh, Sở Y tế, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh... đã thống nhất danh sách phiên dịch dự kiến được trưng dụng gồm 18 người, trong đó có: 6 phiên dịch tiếng Anh, 3 phiên dịch tiếng Trung Quốc, 2 phiên dịch tiếng Campuchia và 7 phiên dịch tiếng Hàn Quốc.

Nhiệm vụ của người phiên dịch khi tham gia làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh được Sở Y tế sinh hoạt cụ thể để thực hiện theo yêu cầu của mỗi công việc. Khi tham gia phiên dịch, người được trưng dụng sẽ được trả thù lao từ nguồn kinh phí chống dịch Covid- 19 của Ban Chỉ đạo.

Nội dung và thời gian người phiên dịch làm việc do Sở Y tế thông báo cho người phiên dịch trước 24 giờ (trừ trường hợp khẩn cấp). Thời gian không có trưng dụng người phiên dịch làm việc bình thường tại cơ quan, đơn vị đang hưởng lương.

Quang Khải