Trung tâm KH&CN tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp 

Cập nhật ngày: 18/05/2021 - 05:16

BTNO - Mới đây, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm chuyển giao ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất.

Các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Natani; Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; Nông trại sạch Cần Thơ.

Nội dung hợp tác giữa các đơn vị bao gồm việc giới thiệu về công nghệ, sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường công nghệ; phối hợp triển khai các dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên; chuyển giao quy trình, ứng dụng công nghệ.

Tại buổi ký kết, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh giới thiệu các đề tài, sản phẩm hiệu quả đã triển khai và ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Xuân Dũng