Trung tâm Y tế Thị xã: Vận động người dân tham gia tư vấn, xét nghiệm HIV

Cập nhật ngày: 25/11/2011 - 05:03

(BTNO)- Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, từ ngày 10.11 đến ngày 10.12.2011 Trung tâm Y tế Thị xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đến Phòng Tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện tỉnh Tây Ninh để được tư vấn, xét nghiệm miễn phí.

Một người dân tự nghiện xét nghiệm HIV

Sau gần nửa tháng thực hiện, tính đến ngày 24.11, Trung tâm Y tế Thị xã đã vận động được 20 người dân và đồng đẳng viên tự nguyện đến cơ sở tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí. Đây là một việc làm cần thiết đối với những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Dự kiến, từ nay đến ngày 10.12.2011, Trung tâm Y tế Thị xã tiếp tục vận động các đối tượng có nguy cơ cao tự nguyện đến tư vấn hoặc xét nghiệm máu.

HT