Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trước 15.10, quy hoạch đất xây đủ chỗ học cho cả trẻ 5 tuổi và 3 - 4 tuổi

Cập nhật ngày: 25/09/2010 - 05:57

Bổ sung đủ quỹ đất xây dựng trường, lớp học cho giáo dục mầm non.

Trước ngày 15.10.2010, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành rà soát quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh có đủ quỹ đất để xây dựng trường, lớp học cho giáo dục mầm non.

Những điểm trường đã có đất, cần xem xét, điều chỉnh tăng số lượng tầng của nhà học phù hợp để tăng quy mô đào tạo.  Những nơi xây dựng mới, phải quy hoạch quỹ đất để xây dựng đủ chỗ học cho cả trẻ em 5 tuổi và các độ tuổi 3-4 tuổi; có thể mở rộng hình thức lớp mẫu giáo linh hoạt tại các gia đình bảo đảm cho trẻ em mẫu giáo được đi học.

Đó là một trong những nhiệm vụ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao cho UBND các tỉnh, thành phố nhằm triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Hiện nay nhiều tỉnh, thành mặc dù đã huy động được trên 95%, thậm chí 99% trẻ 5 tuổi đến lớp nhưng số trẻ được học 2 buổi một ngày chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất không đảm bảo yêu cầu.

Ở một số tỉnh, thành trẻ mầm non đang phải “tá túc” ở các trường tiểu học hoặc trong các phòng học tạm bợ. Điển hình nhất Trà Vinh, khi tỉ lệ trẻ 5 tuổi đi học đạt 89% nhưng chỉ có 12% trẻ được học 2 buổi/một ngày vì 12 xã chưa có trường mầm non và số trẻ ở đây đang phải học chung trong các trường tiểu học.

Bởi vậy, Phó Thủ tướng chỉ đạo trước ngày 15.10.2010, ở những nơi xây dựng mới phải quy hoạch quỹ đất để xây dựng đủ chỗ học cho cả trẻ em 5 tuổi và các độ tuổi 3-4 tuổi.

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 đã được Thủ tướng phê duyệt tháng 2.2010 với mục tiêu chung là bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ 1 năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm sinh lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng trẻ em vào lớp 1.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 14.660 tỷ đồng (ngân sách nhà nước là 11.930 tỷ đồng), gồm 4 dự án: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định của điều lệ trường mầm non; mua sắm trang thiết bị, đồ chơi; đào tạo, bồi dường giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn.

Bổ sung nguồn vốn xây dựng phòng học, trang bị đồ dùng giảng dạy

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trước ngày 30.9.2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thành xây dựng các dự án ODA về đào tạo giáo viên, xây dựng, cải tạo phòng học với tổng kinh phí khoảng 2.300 tỷ đồng, trình Chính phủ xem xét.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tổng hợp nhu cầu về xây dựng cơ bản của các dự án thành phần, trình Chính phủ bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản để bảo đảm các phòng học, trang bị đồ dùng giảng dạy thuộc chỉ tiêu năm 2010, 2011.

Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi:

- Đối với xã, phường, thị trấn, phải huy động 95% trở lên số trẻ em 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 85% số trẻ trong độ tuổi được học 2 buổi/ngày trong 1 năm học (9 tháng); tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt từ 90% trở lên, dưới 10% trẻ suy dinh dưỡng...

- Các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải bảo đảm 90% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm 100% số huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

(Theo chinhphu.vn)