BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trước ngày 31/12 phải thu hồi hết SIM đã đăng ký sẵn thông tin

Cập nhật ngày: 03/08/2016 - 07:14

Ngày 8/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về quản lý thuê bao di động trả trước tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Căn cứ đề xuất của các Bộ, cam kết của các doanh nghiệp viễn thông và tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp, Bộ TT&TT đã có công văn số 2509/BTTTT-CVT ngày 25/7/2016 về quản lý thuê bao di động trả trước.

Trên cơ sở đó, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đăng ký chính xác thông tin thuê bao mạng 4G (bao gồm cả thử nghiệm và triển khai thương mại); Rà soát, xác minh, cập nhật nâng cao tính chính xác thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động của mình (qua tin nhắn và các hình thức phù hợp khác). Sau một thời gian, các thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ bị ngừng cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp tập trung khẩn trương thực hiện rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016. Ngoài ra, việc mua bán SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có nhân viên giao dịch của doanh nghiệp viễn thông di động được tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án thực hiện, kế hoạch triển khai các nội dung trên và báo cáo về Bộ TT&TT trước ngày 31/08/2016 để Bộ TT&TT báo cáo Chính phủ và xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất.

Nguồn XHTT