Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường CĐSP Tây Ninh: Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng trong sinh viên

Cập nhật ngày: 01/02/2012 - 11:38

Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh được thành lập từ tháng 12.2004. Ban Chấp hành Đảng bộ có 7 đồng chí trong đó có 3 nữ. Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 40. Gần đây, công tác phát triển Đảng được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Việc phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên cũng luôn được Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc coi trọng. Trong số 16 đối tượng cảm tình đảng hiện nay của Đảng bộ trường thì có tới 8 cảm tình đảng đang là sinh viên, đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp đảng cho 6 sinh viên, một tỷ lệ quá khiêm tốn so với số lượng sinh viên đang học tập tại trường. Nguyên nhân của việc này là ngoài các điều kiện về tiêu chuẩn, ý thức phấn đấu vào đảng của sinh viên, phải kể đến những nguyên nhân từ phía Đảng uỷ nhà trường, các chi bộ, Đoàn trường và bản thân từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Có thể thấy, trước đây, công tác phát triển đảng trong sinh viên chưa được các chi bộ ở trường thật sự quan tâm. Đoàn Thanh niên ở trường cũng chưa tổ chức được nhiều phong trào, chưa tạo được nhiều cơ hội để sinh viên phấn đấu. Một số đảng viên chưa làm tròn nhiệm vụ khi được phân công giúp đỡ, bồi dưỡng cảm tình đảng, chưa tăng cường tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đối với sinh viên mà mình được phân công bồi dưỡng, giúp đỡ.

Sinh viên Trường CĐSP Tây Ninh

Hiện nay, công tác phát triển đảng trong sinh viên ở trường đã có sự thay đổi. Đảng bộ Trường CĐSP Tây Ninh đã có kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện công tác phát triển đảng. Hằng năm, Đảng bộ trường đều xây dựng nghị quyết trong đó xác định rõ chỉ tiêu cụ thể đối với công tác phát triển đảng trong sinh viên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chi bộ có nguồn cảm tình đảng là sinh viên thường bổ sung chỉ tiêu kết nạp trong nhiệm kỳ, trong chỉ tiêu hằng năm, xây dựng các giải pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện. Các đảng viên được phân công bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng cảm tình đảng phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thường xuyên báo cáo cho cấp uỷ về quá trình phấn đấu của đối tượng cảm tình đảng, xem nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Song song đó, Đảng uỷ cũng lên kế hoạch thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khoá, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho đoàn viên, sinh viên hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác phấn đấu vào Đảng.

Mặt khác, Đoàn Thanh niên nhà trường cũng chủ động hơn trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; có kế hoạch định kỳ lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, sinh viên ưu tú cho chi bộ để bổ sung vào nguồn cảm tình đảng; thường xuyên tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm tập hợp, giáo dục sinh viên, tạo môi trường để sinh viên phấn đấu và rèn luyện. Trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú, Đoàn trường cũng quan tâm, lưu ý hơn đến lực lượng sinh viên mới trúng tuyển vào trường.

Nguồn phát triển đảng trong sinh viên của Trường CĐSP Tây Ninh là rất dồi dào, hy vọng với các giải pháp đồng bộ, cùng với sự cố gắng rèn luyện không ngừng của mỗi đoàn viên sinh viên, chắc chắn tỷ lệ sinh viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh trong thời gian tới sẽ có chuyển biến tích cực.

Nguyễn Phương Đông