Trường Đông: Ra mắt mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo 

Cập nhật ngày: 21/05/2020 - 10:18

BTNO - Ngày 20.5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Đông (thị xã Hoà Thành) tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Tổ được thành lập với 5 thành viên là những chị em phụ nữ tôn giáo, trong đó bà Trương Thị Đông-Phó Cai quản Thánh thất Trường Lưu làm tổ trưởng. Tổ thực hiện sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 10 và mỗi quý 1 lần.

Ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo xã Trường Đông.

Tổ chịu sự quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Đông. Hoạt động của tổ tập trung vào những nội dung như tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động của địa phương, của Hội; vận động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, phụ nữ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn…

Đây là Tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo thứ 5 được thành lập tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã Hoà Thành. Thời gian qua mô hình đã phát huy hiệu quả, nâng cao vai trò của phụ nữ tôn giáo trong công tác tuyên truyền, hoạt động từ thiện, hỗ trợ hội viên phụ nữ vượt khó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp phụ nữ của tổ chức Hội.

Châu Pha