Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường hợp nào không ký hợp đồng bằng văn bản với người lao động ?

Cập nhật ngày: 21/10/2015 - 10:06

Hỏi: Tôi làm công nhân tạm thời tại một xí nghiệp chế biến hạt điều gần nhà với thời gian là 2 tháng, nhưng xí nghiệp không ký hợp đồng bằng văn bản với tôi. Tôi muốn biết, việc xí nghiệp không giao kết hợp đồng với tôi bằng văn bản có đúng quy định của pháp luật không?

(Nguyễn Thị Lan – Châu Thành)

Đáp: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2012 thì đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, vì chị làm công việc tạm thời có thời hạn 2 tháng nên giữa chị và xí nghiệp có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Việc xí nghiệp không giao kết hợp đồng với chị bằng văn bản là được pháp luật cho phép.

LG. Anh Tuyết