Y tế - Sức khỏe   Sức khỏe - Đời sống

Truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá cho người lao động 

Cập nhật ngày: 15/02/2017 - 20:59

BTNO - Trong khuôn khổ hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), vừa qua, ngành Y tế Tây Ninh đã tổ chức buổi truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân viên, người lao động Công ty TNHH may mặc Frist Team Việt Nam (Trảng Bàng).

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường- PGĐ Sở Y tế Tây Ninh phổ biến một số nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ cho công nhân.
Nội dung truyền thông bao gồm các tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ; tình hình hút thuốc lá trên thế giới và Việt Nam; hướng dẫn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; đồng thời phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các quy định, Nghị định 176/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế.

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá đến các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, nhằm hướng đến xây dựng một Tây Ninh không khói thuốc lá.

Song Toàn

 


  • Cửa hàng chính hãng FPTBOX FPTBOX