TTCS công bố chính sách thu mua mía vụ 2014 – 2015

Cập nhật ngày: 22/10/2014 - 06:57

Theo đó, giá mua mía tươi của TTCS sẽ căn cứ vào giống mía. Các giống VN84-4137, ROC 10 sẽ có giá thu mua cơ bản 10CCS là 900.000 đồng/tấn.

Các giống mía trên được trợ giá 50.000 đồng/tấn trong tháng 11.2014; 30.000 đồng/tấn trong tháng 12; 10.000 đồng ở thời điểm từ 1.1 – 15.2.2015; 50.000 đồng ở thời điểm sau tết Nguyên đán.

Nhà máy đường thuộc TTCS.

Về bảo hiểm chữ đường, thời điểm đầu vụ thu hoạch đến trước tết Nguyên đán là 8,5CCS, sau tết là 9CCS.

Các giống mía khác cũng có giá thu mua cơ bản 10CCS 900.000 đồng/tấn, có mức trợ giá tương tự hai giống mía trên nhưng mức bảo hiểm chữ đường thấp hơn. Cụ thể, từ đầu vụ thu hoạch đến trước tết Nguyên đán là 8CCS, sau tết là 8,5CCS.

Đối với mía cháy, giá thu mua của TTCS cơ bản tương tự mía tươi. Riêng mức trợ giá bị trừ 50.000 đồng/tấn. Mía cháy cũng không được bảo hiểm chữ đường. Nhà máy sẽ tiếp nhận mía cháy theo quy trình thông thường nếu từ lúc bị cháy đến khi về nhà máy không quá 96 giờ (phải có biên bản xác định thời điểm mía cháy). Trong trường hợp mía cháy được đưa về nhà máy sau 96 giờ, tùy tình trạng mía cây mà TTCS quyết định tiếp nhận hay không.

Về lịch thu hoạch, TTCS sẽ tổ chức thu hoạch sớm hơn thời điểm mía chín “đối với các trường hợp đặc biệt” như: phá gốc để trồng mới; phân ranh chống cháy; mía bị sâu, bệnh cần thu hoạch sớm để giảm thiệt hại; mía phải thu hoạch sớm để lấy hom làm giống.

Công ty cũng sẽ tạm giữ tiền mía 5 triệu đồng/ha đối với diện tích phá gốc trồng lại. Khi chủ mía trồng mía mới theo thỏa thuận thì mới được nhận tiền tạm giữ. Đây là một trong những cách để TTCS duy trì diện tích vùng mía nguyên liệu.

HOÀNG THI